MINDFULNESS BASERET STRESS REDUKTION (MBSR)

Et 8 ugers mindfulness-forløb, der kan fremme din 'vågenhed' i dit liv og hjælpe dig til at blive klogere på dine automatiske reaktioner i mødet med stress og modgang. Ved aktiv deltagelse i de 8 ugers nærværs-træning vil du opdage, at det er muligt at afkoble dig fra 'automatpiloten' - og træffe flere bevidste valg i tråd med dine egne værdier.

Der køres pt. desværre ikke hold i MBSR

Mindfulness handler om at være fuldstændig bevidst om hvad der foregår i det nuværende øjeblik, uden 'filtre' eller dømmen af det som opstår. Det kan bringes ind i hvilken som helst situation. Helt simpelt kan man sige, mindfulness er den bevidsthed hvormed at vi er opmærksomme med vilje, uden at dømme, øjeblik for øjeblik. 

Jeg udbyder mindfulness-undervisning i formatet MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion). MBSR er et forskningsbaseret forløb for både raske og syge til håndtering af livets udfordringer som vi møder i en krævende hverdag, eller ved mere intense tilstande som stress, depression, angst, smerte og kroniske sygdomme.  Dansk og international forskning viser god effekt af MBSR-forløbet i forhold til at mindske symptomer på stress, angst og depression - og mange oplever at denne systematiske træning i mindfulness effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre.  MBSR-forløbet kan derfor med fordel tages  med intentionen om at opøve koncentration og nærvær i nuet, for at mindske opslugthed af bekymring eller for at forebygge stress og udbrændthed. 

MBSR-forløbet strækker sig over 8 uger med ugentlige sessioner af 2.5 times varighed samt en heldagsfordybelse i forløbets 6. uge.  Mindfulness-undervisningen kræver ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage. De eneste tilfælde, hvor træningen ikke tilrådes, er ved akut krise, svær depression, psykose eller ved aktivt misbrug.

Undervisningen består af kropsforankret nærværs-træning, dvs. en meditativ teknik - enten siddende, liggende, stående eller i bevægelse, der vil være gruppedialog samt undervisning omkring stress. Mange af os har ikke ret god kontakt til vores krop, men er i de fleste af vores vågne timer opslugt af tanker (tanker om fortid eller fremtid som fx; vurderinger, bedømmelser, bekymringer, planlægning og analyse). Langsomt bliver vi mere fraværende i kontakten til andre og i forhold til os selv, da vi glemmer at sanse og være i nuet. Ved at opøve nærværet og opmærksomheden på kroppen øges kropsbevidstheden og der bliver mere rum og stilhed mentalt. Desuden opøves evnen til at være med mere intense tilstande, hvilket fremmer et sundere mentalt helbred. Så på samme måde som fysisk helbred kan trænes, kan det mentale helbred trænes og styrkes med denne træning - det svarer til at træne en mental muskel. Over tid vil dette føre til et liv med større  mental fleksibilitet, overskud og livsglæde. 

Udbyttet af forløbet afhænger dog af den enkeltes indsats, så det er utrolig vigtigt, at du er motiveret til at lave det daglige hjemmearbejde på ca. 30-45 minutter mellem hver session.

Mindfulness har sine rødder i buddhismen, men formidles i MBSR sekulært/neutralt, dvs. uden at bringe religion ind i det. MBSR forløbet er udviklet af forsker og biolog Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness (CMF) på universitetshospitalet UMASS i Massachusetts i USA. CFM blev etableret i 1979 og i dag anvendes programmet indenfor bl.a. sundhedsvæsenet, uddannelsesinstitutioner, forsvaret, i erhvervssammenhænge og indføres på stadig flere arbejdspladser.  

Har du interesse i, at deltage på et MBSR-forløb, så send en mail til Christina/Bevidste valg: info@bevidste-valg.dk .  

Dernæst vil Christina kontakte dig for at aftale tid til en telefonsamtale. Dels at fortælle lidt om forløbet og hvad det kræver - og dels for at du har mulighed for at sige lidt om, hvad der bringer dig til et MBSR-forløb.

Der køres pt. ikke flere hold i 2018 i København, men nye hold forventes at starte i 2019. Datoer er endnu ikke på plads.

[unex_ce_button id="content_zb44cd5h3,column_content_vll4mqd84" button_text_color="#d61e2a" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#d61e2a" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#d61e2a" button_border_hover_color="#d61e2a" button_link="http://www.bevidste-valg.dk/priser/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]PRISER OG TILMELDNING[/ce_button]

“Jeg har fået nyttige redskaber, en bedre selvforståelse, selvaccept og evne til nærvær. Det giver mig begrundet håb om en positiv fremtid for mig. Jeg har været meget tilfreds med undervisningen og læreren”.

Ole

“Christina har været en meget behagelig og kompetent underviser. Jeg har følt mig ’båret’ meget fint igennem og været tryg ved at være ærlig og åben – også med svære ting/perioder”.

Bettina Ambo Boserup

”Tak for et rigtig godt forløb. Det vil helt klart skabe værdi for mig fremover”.

Louise Skou Grindsted

”Det har været et rigtig godt kursus. Meget kompetent undervist hele vejen igennem”.

T. Rasmussen