OM BEVIDSTE VALG


Jeg hedder Christina Nielsen. Jeg elsker at arbejde med mennesker – og nyder at hjælpe mennesker med at ændre vaner i en retning, der fremmer og understøtter sundhed, passion og livsværdier.

MIN BAGGRUND

Det meste af mit voksne liv har jeg været nysgerrig på, hvad det er, der gør, at jeg holder fast i automatisk adfærd (vaner) – og særligt i forhold til vaner, som ikke længere er gavnlige for mig. Med tiden har jeg opdaget, at jeg ikke behøver at være slave af mine dårlige vaner og de ofte (negative) vanetanker og følelser, der ligger bag. Men at jeg faktisk har valg. Valgmuligheden - eller det nye perspektiv - opdager jeg, når jeg med stor nysgerrighed, venlighed og åbenhed overfor mig selv er nærværende i nuet.  Jeg minder mig selv om, at jeg ikke behøver at lade mig styre af automatikken og evt. hæmmende overbevisninger (tanker) og  ubehagelige følelser. Jeg kan faktisk vælge at tage et andet perspektiv; altså træffe et valg, som er mere i tråd med den jeg gerne vil være. Det medfører ofte et kortvarigt ubehag i nuet at ændre en vane og gøre noget andet, men belønningen på lange bane er frihed og følelsen af handlekraft. Og en følelse af, at stå op for sig selv. Det lykkes mig langt fra altid at gøre dette, men jeg øver mig kontinuerligt - og jeg kan se, at træningen bærer frugt.

SPORTSERNÆRING

 • Jeg er autoriseret klinisk diætist og har den Internationale Olympiske Kommittés (IOC’s) diplomuddannelse i sportsernæring (kaldet: ”IOC Diploma in Sports Nutrition”).
 • Jeg har arbejdet med sportsernæring i Team Danmark fra 2006-2016, dvs. jeg har ti års erfaring i at vejlede danske topatleter (og samarbejde med sportschefer, trænere samt forskere) i sportsernærings-strategier frem mod EM, VM og De Olympiske Lege. Alt sammen ud fra en evidensbaseret tilgang.
 • Jeg er i dag tilknyttet den Kongelige danske ballet.
 • Jeg har stor erfaring med at arbejde med spiseforstyrrelser. Både i og uden for sportens verden. I dag samarbejder jeg som oftest med klinisk psykolog i dette arbejde.
 • Jeg er akkrediteret antropometrist ved ISAK (The International Society for the Advancement of Kinanthropometry), dvs. at jeg har en international certificering i at måle kropssammensætning ved brug af en harpenden (en hudfoldstang).

 

COACHING

 • Jeg er uddannet VaneCoach ved Morten Elsøe og Anne Gaardmand; http://www.mortenelsoe.com/vanecoach  
 • Jeg har en 1 årig ACT-coach-uddannelse  (april 2019-maj 2020) fra ACT Danmark.  ACT står for Acceptence and Commitment Therapy - og er en mindfulness-baseret intervention, der tager udgangspunkt i klientens egne værdier. Jeg benytter særlit ACT- strategier i mit arbejde omkring spiseforstyrrede klienter.

 

MINDFULNESS

 • Jeg er universitetsuddannet mindfulness-lærer fra Aarhus Universitet/Dansk Center for Mindfulness. Jeg er godkendt til at undervise i det evidensbaserede forløb Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR).
 • Meget bliver i dag kaldt for mindfulness, men MBSR-programmet er videnskabelig testet. Uddannelsen er som den eneste i Danmark etableret i formelt samarbejde med Center for Mindfulness (CFM), grundlagt af Jon Kabat-Zinn, ved University of Massachusetts Medical School (UMASS) i USA.
 • Jeg har modtaget undervisning og deltaget i adskillige retreats med bl.a. Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer, Melissa Blacker, David Rynick, Christina Feldman, John Peacock og danskere som Lone O. Fjordback, Jacob Piet, m.fl.
 • Desuden tager jeg årligt på stilheds retræte, ligesom jeg har en veletableret daglig mindfulnesspraksis.
 • Jeg er inspireret af mindfuld selfcompassion-tilgangen, som også flettes ind i mit arbejde med spiseforstyrrelser.

 

MINDFUL SPISNING

 • Jeg har været i USA og taget træning i at kunne undervise i "Mindfulness Based Eating Awareness Training" (MB-EAT). Programmet, der er skabt af Ph.D. Jean Kristeller, er evidensbaseret og tiltænkt overspisere – og så trækker det på elementer fra Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR).
 • Jeg er certificeret "Am I Hungry? ®"-facilitator.  "Am I Hungry" er et mindful spiseprogram udbudt af en amerikansk læge; Michelle May. Programmet har stor udbredelse i USA og adresserer udfordringer med skiftevis restriktiv spisning og overspisning – og har hjulpet tusindvis af mennesker over hele verden.
 • Jeg har praktisk og god erfaring med at benytte mindful spisnings-strategier i individuel kostvejledning (men bruger også andre strategier) – og øver mig i dagligt at spise med intention og opmærksomhed.